Home

Stichting “De Schakel” is een interkerkelijke organisatie met als doelstelling: mensen te bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God, en hen te vormen tot mannen en vrouwen naar Gods hart. Met onze ontmoetingsbijeenkomsten willen wij hun gelegenheid bieden om als zodanig toegerust en opgebouwd te worden.

Waar staan wij voor?

In deze wereld zijn wij allen met elkaar verbonden. De Bijbel leert ons dat we als christenen één gemeenschap behoren te vormen. Wij verlangen ernaar dat tijdens onze bijeenkomsten te ervaren. Mensen uit verschillende plaatsen en kerken in de Betuwe en wijde omgeving ontmoeten elkaar en belijden Jezus Christus als hun Heer. Daarbij willen ze zich verdiepen in Gods woord.

We zijn er voor mensen die geestelijk willen groeien. Daartoe

  • worden er Bijbelstudies georganiseerd;
  • besteden we aandacht aan pastorale onderwerpen;
  • laten we hulporganisaties aan het woord;
  • spelen we in op de actuele situatie in de wereld.

“De Schakel” wil vooral ook bemoediging en onderwijs bieden. Ze staat ten dienste van gelovigen in de Betuwe en wijde omgeving.

Van oktober t/m april worden er ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd, waar diverse christelijke geloofszaken door een spreker worden ingeleid. Vervolgens kan daarover worden doorgepraat naar aanleiding van reacties en vragen.

Daarnaast organiseren we in maart de Vrouwendag in het Hendrik Pierson College te Zetten.
Klik hier voor meer informatie over de vrouwendagen.

Beëindiging activiteiten “De Schakel”.

Het bestuur van stichting “De Schakel” heeft besloten per 31-12-2022 de activiteiten te beëindigen.