Favoriete links

Christenen voor Israel www.christenenvoorisrael.nl
Evangelische Omroep: www.eo.nl
Dirk van Genderen: www.dirkvangenderen.nl
Gerry Velema: www.bemoedigingssite.nl
Vergadering van Gelovigen: www.vergadering.nu
Fineke Jansen e.a.: www.zendingengemeente.nl
Christelijk Informatie Platform: www.cip.nl
Zending over grenzen: www.zendingovergrenzen.nl
Dorcas: www.dorcas.nl
Open Doors: www.opendoors.nl
Woord en daad: www.woordendaad.nl
ZOA: www.zoa.nl