Thema’s

Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

Pastorale hulpverlening

 • verslaving
 • ziekenzalving
 • relaties
 • gebed

Actuele onderwerpen

 • moderne stromingen
 • gevaren van internet
 • occultisme
 • bedrijfsgebed

Medische ethiek

 • euthanasie
 • abortus
 • stervensbegeleiding

Verdieping

 • bijbelstudies over de eindtijd
 • wederkomst van Christus
 • de plaats van Israël in het wereldgebeuren

Omzien naar mensen die

 • dreigen verloren te gaan (zending en evangelisatie)
 • vervolgd worden omwille van hun geloof
 • gebrek lijden (hulporganisaties)