Vrouwendagen

Welkom op de Vrouwendag Zetten 2020!

Zaterdag 7 maart 2020 is het weer zover! Mirjam van der Vegt zal op deze dag spreken. Deze interkerkelijke vrouwendag wordt inmiddels voor de vijftiende keer georganiseerd voor ruim tweehonderd vrouwen uit de Betuwe en omstreken.

De vrouwendag staat in het teken van ontmoeting, bezinning en inspiratie.

Dit jaar is het thema ‘Balans’. (wortel in vrede, bloei in liefde.) Mirjam zal deze dag spreken over gezond geven, ontvangen en loslaten. Kolossenzen 2:6, 7: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig, met dankzegging.”

Mirjam van der Vegt is een journaliste, schrijfster en spreekster. Ook geeft ze stiltetrainingen en stilteretraites. Haar activiteiten ontstonden vanuit een periode waarin ze zelf haar hart (her)vond na een heftige burnout. Stilte, rust en aandachtig leven vanuit christelijk perspectief verdient meer aandacht in een gehaaste samenleving. Quote van Mirjam: “Wie stilte zoekt, vindt wat is verloren.”

Aansluitend aan het ochtendprogramma is er gelegenheid om te lunchen.

In het middagprogramma bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de verschillende verdiepende, creatieve en ontspannende workshops.

De muzikale begeleiding van de dag is zoals gewoonlijk weer in handen van de band Recall! Kortom, het belooft weer een prachtige dag te worden, met tijd voor bemoediging, bezinning, toerusting en ontmoeting met God en elkaar! We zien er naar uit je te ontmoeten!

Inschrijven

Er is plaats voor ca 200 deelnemers, dus wacht niet te lang met inschrijven! Geef daarbij ook je keuze voor de workshop aan.

Het is ook mogelijk om telefonisch in te schrijven bij Klazien Wierbos, tel: 0488-412410.

Workshops
Kijk hier voor meer informatie over de workshops.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan hier afmelden.

Kosten

Toegang is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd op de dag zelf. Het is ook mogelijk om een bijdrage over te maken via bankreknr: NL08 RBRB 0691 6686 71 t.n.v. Bijbelclub De Schakel te Heteren o.v.v. Vrouwendag (ANBI-status).

Koffie, thee, lunch

Graag zelf een lunch meenemen. Voor koffie, thee en iets extra’s bij de lunch wordt gezorgd.

Datum en tijd: 7 maart 2020

  • 8.45:           Ontvangst en inschrijving, goede doelenmarkt
  • 9.30:           Ochtendprogramma met Mirjam van der Vegt
  • 12.30:          Lunch en goede doelenmarkt
  • 13:15:           Middagprogramma met workshops
  • 16.00:          Afsluiting

Locatie

Hendrik Pierson College
Mammoetstraat 1
6671 DL Zetten